Weer open

*Het Aquinohuis Is weer open gesteld met in achtneming van de regels. Wij volgen hierin de de richtlijnen van de Rijksoverheid.(RIVM)

*De kringloopwinkel past haar openingstijden aan. Ga voor meer informatie naar http://www.kringloopdekempen.nl

*De voedselbank geeft wel pakketten uit op vrijdagmiddag. Deelnemers worden 1 voor 1 binnengelaten

*Deelnemers van Samen aan Tafel kunnen zich weer aanmelden voor een warme maaltijd. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

*Voor de overige activiteiten raadpleeg de contactpersonen hiervoor.