Gezocht beheerder/werkbegeleider voor het Aquinohuis

Wat is het Aquinohuis?

Het Aquinohuis heeft tot doel het bevorderen van welzijn en participatie van de inwoners van Bergeijk. Het Aquinohuis stelt hiertoe huisvesting en ondersteuning beschikbaar voor organisaties, groeperingen en initiatieven op het terrein van:  sociale contacten, arbeidsparticipatie, re-integratie, dagbesteding, zelfhulp, armoedebestrijding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, hulpverlening en educatie.

De huidige activiteiten in het Aquinohuis zijn onder andere: inloop mantelzorgers, recyclers, repaircafé, voedselbank, kringloopwinkel, creatieve ontmoeting, inloophuis, jongerenmiddag, samen aan tafel, zelfhulpgroep, taalcafé, inburgering, taallessen, digitaalhuis, vraag/aanbod vrijwilligers, klus- en vervoersdiensten en thema-avonden.

Het Aquinohuis wordt gesubsidieerd door de gemeente Bergeijk en kent een stichtingsbestuur dat twee personeelsleden in dienst heeft, te weten een manager en een beheerder/werkbegeleider. In het Aquinohuis zijn verder actief: vrijwilligers, personen in een re-integratietraject, stagiaires, bezoekers, deelnemers en professionals die ruimtes in het Aquinohuis huren.

 

Wat doet een beheerder/werkbegeleider

Onder verantwoordelijkheid van de manager worden door de beheerder/werkbegeleider onder meer de volgende taken verricht: dagelijks beheer, klein onderhoud en klussen, begeleiden van vrijwilligers en stagiaires, doorverwijzen van bezoekers, toezien op veiligheid en gezondheid, planning en bezetting van lokalen.

 

Wij verwachten van de beheerder/werkbegeleider dat hij/zij:

 • bij voorkeur inwoner is van de gemeente Bergeijk;
 • over een MBO werk- en denkniveau beschikt;
 • affiniteit heeft met de doelstelling van het Aquinohuis;
 • om kan gaan met de doelgroepen in het Aquinohuis;
 • deskundig is op het vlak van beheer, onderhoud, klussen, planning en werkbegeleiding;
 • toezicht houdt op schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden;
 • bereid is om ook in de avonduren te werken.

Wat wij bieden is:

 • een boeiende functie met veel mogelijkheden tot ontplooiing en initiatief;
 • cursussen in werktijd op het vlak van BHV, EHBO, veiligheid en gezondheid;
 • een werkweek van gemiddeld 32 uur per week;
 • een inschaling in de CAO Sociaal Werk, functie beheerder;
 • salarisschaal 5, met een maximum €000 per maand op basis van fulltime basis;
 • daarnaast kent de CAO vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering (8,3 %);
 • inschaling vindt plaats op basis van leeftijd, opleiding en ervaring;
 • een tijdelijke benoeming van een jaar met de intentie van een vaste benoeming daarna.

 

Heb je interesse?

Informatie over het Aquinohuis kunt u vinden op onze website: www.aquinohuis.nl

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de manager Fons van Hove telefoon 06 8359 1927

Heb je interesse mail dan uiterlijk voor 11 oktober een motivatiebrief en cv naar: info@aquinohuis.nl