Cordaad Welzijn

Cordaad Welzijn vindt het belangrijk dat mensen mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. Daarom ondersteunen en stimuleren wij mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs. We doen dit vanuit sociale bewogenheid en bevorderen dat mensen zelf hun keuzes kunnen maken. Het gaat erom dat ieder mens meetelt (erbij hoort), meedoet (participeert) en meemaakt (beinvloedt) en dat de (sociale) omgeving dit mogelijk maakt. De vraag van mensen staat centraal en is bepalend voor het aanbod van activiteiten en ondersteuning.

 

Wij zijn kleinschalig en staan dicht bij de mensen. Onze expertise ligt in het mobiliseren en ondersteunen van vrijwilligers die informele zorg willen bieden. Onder deze belangrijke vorm van hulpverlening verstaan wij zelfzorg, mantelzorg en ondersteunende voorzieningen en activiteiten.

Zoekt u een vrijwilliger, of wilt u er zelf een zijn? Bel of email ons dan of kom even langs!                                                                       logo cordaad welzijn   Samen sterk in welzijnswerk