Laurens Mijnheer

Even voorstellen

Mijn naam is Laurens Mijnheer, Dorpsondersteuner voor Bergeijk ’t Hof.

  1. Als Dorpsondersteuner zet ik me in voor mensen die een vraag of wens hebben binnen het brede gebied van Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld: een vraag over deelname aan een bepaalde activiteit of een idee over het nemen van een eigen initiatief, maar ook ondersteunend aan vragen van vrijwilligersorganisaties. Altijd aansluitend bij uw situatie en vraag.

Werkzaam vanuit welzijnsorganisatie Lumens  en vanuit afstemming met Dorpsraad ’t Hof. Maar ook vanuit contacten met andere vrijwilligersorganisaties en in samenwerking met andere professionele organisaties.

Voorbeelden van projecten en activiteiten waaraan u kunt denken zijn:

  • Samenwerken met BuurtSamenZorg de 3 Hofkes
  • Inloop en ontmoeting in het Aquinohuis
  • Creatieve activiteiten met jong en oud
  • Activiteiten en acties vanuit Bergeijk dementievriendelijke gemeente
  • Beweegactiviteiten samen met Fysio van Hoof en andere partners
  • De Avondwandel2daagse Bergeijk
  • Ondersteunen van vrijwilligers
  • Individuele vragen en afstemming met instanties.

u kunt vrijblijvend contact opnemen. Zowel telefonisch als per e-mail.

Telefoon: 06 52 63 48 09

E-mail: l.mijnheer@lumenswerkt.nl