Mondkapjes

Mondkapjes verplicht in het Aquinohuis

Vanaf maandag 5 oktober 2020 stellen wij een mondkapjes plicht in voor de openbare ruimtes binnen het Aquinohuis.

Wij verzoeken onze bezoekers om bij binnenkomst een mondkapje te dragen. Het mondkapje moet opblijven tot je plaatsneemt op een stoel in het lokaal waar je aan een activiteit deelneemt.

De partner/organisatie zorgt dat deze richtlijnen bij bezoekers/deelnemers bekend zijn en nageleefd worden.

Zodra je opstaat om het lokaal te verlaten, bijvoorbeeld voor een toilet bezoek, zet je het mondkapje op.

Maar ook wanneer je naar huis gaat draag je het mondkapje tot je het gebouw verlaten hebt.

Bezoekers die hun mondkapje vergeten zijn, of waarvoor het financieel niet mogelijk is om mondkapjes aan te schaffen, kunnen bij de beheerder een gratis mondkapje krijgen.

Bezoekers die weigeren een mondkapje te dragen zullen verzocht worden het gebouw te verlaten.

Hartelijk dank voor uw medewerking namens Toon en Fons