Kempenplus

De Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen (Kempenplus) voert voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden een groot aantal taken uit op de terreinen werk en inkomen, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Voor vragen over werk en inkomen kunt u terecht op het Werkplein de Kempen te Bladel. Kandidaten die een beroep doen op de Participatiewet (PW) worden vanuit dit Werkplein begeleid naar werk.

Zolang iemand nog geen werk heeft, wordt geprobeerd om de kandidaten werkervaring op te laten doen, zodat het makkelijker wordt om een betaalde baan te vinden.

In het Aquinohuis zijn diverse werkplekken gecreëerd. Kandidaten kunnen hier werkervaring en arbeidsritme opdoen, bijvoorbeeld in de functie van balie medewerker of beheerder. Binnen deze functies worden de kandidaten begeleid om de stappen te maken richting betaald werk.

Wekelijks is een klantmanager van het Werkplein de Kempen aanwezig in het Aquinohuis voor het beantwoorden van vragen op het gebied van werk en inkomen.

Mocht je interesse hebben dan loop gerust binnen!