Kringloopwinkel

thumbnail_logo-kringloop-de-kempen

Stichting Kringloop De Kempen en het Aquinohuis in Bergeijk.

Organisatie, doelstelling, kenmerken en bezetting

Kringloop de Kempen is een stichting. Dat wil zeggen dat we ideële doelstellingen hebben. We streven niet naar winst. Als er van de omzet na aftrek van alle kosten nog wat overblijft dan investeren we dat in vernieuwing en uitbreiding van mensen en middelen. Een ander kenmerk is het werken aan een beter milieu. Door hergebruik besparen we op grondstoffen en dat is goed voor het milieu. We noemen dit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een derde belangrijk kenmerk is het creëren van werk voor mensen die elders moeilijk aan de slag komen, zoals zij uit de wet sociale werkvoorziening, mensen met een bijstandsuitkering, of met een taakstraf en mensen die hun tijd graag nuttig willen besteden in de vorm van vrijwilligerswerk. We maken dit in Bergeijk en Veldhoven mogelijk met een bezetting van 10 vaste mensen in loondienst, 7 gedetacheerde medewerkers door werkvoorzieningbedrijven als Ergon en WVK en ruim 100 vrijwilligers.

Goederenontvangst en winkel

Mensen brengen overtollige spullen naar de kringloop of we halen het met onze ophaalservice bij ze op. De spullen worden opgeknapt, schoongemaakt, gerepareerd, gesorteerd en van een prijs voorzien. Daarna gaan alle goede en verkoopbare spullen de winkel in. Op elektrische apparaten wordt zelfs garantie gegeven. Naast het ontvangen en ophalen van spullen bieden we ook een ontruimingsservice aan als het gaat om complete inboedels.

Samenwerking en toegevoegde waarde van de kringloopwinkel in Bergeijk

Stichting Kringloop de Kempen zet zich in als een maatschappelijk verantwoorde onderneming en werkt o.a. samen met gemeentelijke en maatschappelijke instanties en instellingen. Daarbij gaat het onder andere om de gemeenten Bergeijk, Veldhoven en Waalre, sociale werkbedrijven als Ergon en WVK, reclassering Nederland, ISD de Kempen, de Raad voor de Kinderbescherming, Vluchtelingenwerk, Vrijwilligersbureau, Stichting Leergeld , Jeugdzorginstellingen, Severinus stichting, Lunet zorg, Stichting Gered Gereedschap, het UWV en diverse re-integratiebedrijven. Door de opening van de winkel in Bergeijk in juni 2015 komen daar specifiek bij: de gemeente Bergeijk, GGzE, Studio Flow, Dagbesteding Kempenbreed, Stichting Stavoor de Kempen, Stichting Vluchtelingenhulp Bergeijk, GOW Welzijnswerk, Voedselbank Bergeijk, de Recyclers en een Repair café. En dat alles in het Aquinohuis. Stichting Kringloop de Kempen voegt toe: een beter milieu, goede en goedkope spullen ook voor hen die het echt nodig hebben, werkgelegenheid, het aanbieden van materialen en vrijwilligers. Verder kunnen we ondersteunen en faciliteren door onze kennis. Het Aquinohuis breidt zich nog steeds uit. Kringloop de Kempen draagt hier graag aan bij.