Stavoor De Kempen

Sinds 2014 kent Bergeijk een stichting die les geeft aan mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning. Leraren van Stavoor de Kempen geven les in de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving. Het doel is de leerlingen te begeleiden tot aan het inburgeringsexamen. Ook kunnen cursisten die dit wensen, begeleid worden naar het staatsexamen.

boeken

Het team van Stavoor de Kempen bestaat uit 4 docenten en 2 vrijwilligers:

Ans, Beppie, Henny, Marieke, Yvonne en Jan.

Zij geven gedreven les aan 38 cursisten uit verschillende landen. De meeste cursisten komen uit Syrië en Eritrea, maar ook Iran en Somalië zijn vertegenwoordigd.

leerhof

Hoewel het een jonge stichting is, kent zij al 6 oud-cursisten die inmiddels geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen en zijn nog eens 6 cursisten nog maar 1 of 2 onderdelen verwijderd van het succesvol afleggen van het inburgeringsexamen.