Voedselbank

Voor de huishoudens in groot Bergeijk die iedere maand niet genoeg hebben om rond te komen voor levensmiddelen en kleding, is er de voedselbank Bergeijk.

Het aantal dat beroep moet doen op onze dienst stijgt nog steeds. Vaak gaat het om mensen die door plotseling gewijzigde omstandigheden tijdelijk onder het bestaansminimum van de bijstandsuitkering terecht zijn gekomen.

img_20160204_153009

Wie er in aanmerking komen voor de voedselbank zie je op onze website, onder tabje voor wie > criteria.

De voedselbank helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Wij doen dat uitsluitend met vrijwilligers. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

voedselpakket-week-11

Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan.