Werkzin

Dagbesteding Werkzin in het Aquinohuis

Sinds 1 oktober 2015 heeft dagbesteding Werkzin de deur geopend voor mensen met een verstandelijke beperking die op zoek zijn naar een nuttige vorm van dagbesteding.
We zijn erg blij met de mogelijkheid die ons geboden is om in het Aquinohuis een eigen ruimte te hebben van waaruit we allerlei activiteiten kunnen ondernemen waarmee we nuttige dingen kunnen doen voor andere doelgroepen in het Aquinohuis en voor de bevolking van Bergeijk.

Vanaf het begin voelen we ons als een vis in het water omdat onze deelnemers erg gewaardeerd worden om de activiteiten die ze binnen- en buiten het Aquinohuis kunnen doen.
Die waardering is heel erg belangrijk voor ieder mens en zeker voor onze doelgroep die nu ook voelt dat ze er echt bij horen.

Actitiveiten

De activiteiten die we doen zijn heel divers. Zo gaan we dagelijks de dieren verzorgen op de kleinschalige kinderboerderij van onze samenwerkingspartner Rensis. Ook houden we de tuin daar bij. Daarnaast doen we de boodschappen voor het Aquinohuis voor mensen die daar wekelijks komen eten. Voor de kringloop, die ook in het voormalige schoolgebouw is gevestigd controleren we met name kinderspeelgoed en spelletjes en kijken of deze compleet zin en werken. Indien mogelijk repareren we die.

collage

Ook buiten het Aquinohuis

Voor de plaatselijke horecagelegenheid De Hofkaemer brengen we 2x per week het overschot van de groeten en fruit naar de kinderboerderij zodat de dieren daar kunnen genieten van deze resten.
Ook gaan we 2x per week helpen op de basisscholen Beatrixschool en De Zonnesteen waarbij onze deelnemers o.a. helpen om het speelplein schoon te houden.

Incidenteel helpen we ook bij de voedselbank op momenten dat het daar erg druk is of dat er andere taken liggen die moeten worden uitgevoerd.

Halen en brengen

Regelmatig komt het voor dat er spullen opgehaald dan wel weggebracht moeten worden voor het Aquinohuis met onze bus. Dit is ook één van de activiteiten die onze deelnemers ook erg leuk vinden omdat ze zo weer op een positieve manier in contact komen met andere mensen en kunnen laten zien dat zij zich nuttig maken.

Koken

Wekelijks staat koken of bakken op het programma waarbij we heerlijke gerechten maken die ook door andere medegebruikers van het Aquinohuis gewaardeerd worden.

Zelfstandige activiteiten

Voor deelnemers die meer mogelijkheden hebben om ook zelfstandig taken uit te voeren bestaat de mogelijkheid om bij bedrijven te gaan werken als vrijwilliger. Zo werkt één van onze deelnemers nu bij de kringloopwinkel en horecagelegenheid De Hofkaemer.

Het is de bedoeling van Dagbesteding Werkzin om klein te blijven om zo voldoende aandacht aan iedereen te kunnen schenken en ook te zorgen dat de integratie binnen het Aquinohuis niet in gevaar komt.

Deelnemers en hun ouders zijn erg enthousiast over ons jonge dagbestedingsinitiatief omdat ze zien dat er meer tijd is voor iedereen en dat het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid toenemen. De activiteiten worden ook zoveel mogelijk afgestemd op ieders mogelijkheden en interesses.