Werkzin

Ontstaan WerkzinWerkzin in Aquinohuis Bergeijk

Werkzin is een dagbestedingsproject. Dit project, in het participatiehuis van de gemeente Bergeijk, is in oktober 2015 gestart door Wim Thijssen en Stef Sylvester. Zij hadden meer dan 20 jaar ervaring in de zorg en verschillende begeleidingsfuncties variërend van begeleider tot leidinggevende.  Zij vonden in dit nieuw project een mooie uitdaging. Inmiddels is Stef gestopt bij Werkzin en is Wim doorgegaan met een nieuwe maat. Het Aquinohuis is een nieuw concept gestart door de gemeente Bergeijk. Het Participeren in de maatschappij en samenwerking van de verschillende organisaties in het Aquinohuis sprak ons enorm aan. Daarom is Werkzin gestart in het Aquinohuis en voelen zij zich hier helemaal thuis.

Missie Werkzin

Werkzin is een participerende partner in de zorg. Wij bieden dagbesteding aan volwassenen met een bijzondere hulpvraag. Er is dan sprake van een matige tot ernstige lichamelijke, verstandelijke beperking, en/of problematiek in het Autisme spectrum. Het is onze missie om onze deelnemers zoveel mogelijk te laten participeren in de maatschappij. En hen op die manier een zo normaal mogelijk leven te laten leiden.

Visie

Kwaliteit van leven zit in de mogelijkheid om je eigen talenten te ontplooien, om je te ontwikkelen. Een zo goed mogelijk bestaan te leiden en je dag zinvol te besteden. Het vraagt om een open en eerlijke benadering waarin ruimte is voor ieders eigenheid. Waarin beperkingen niet vragen om een betuttelende en overnemende houding. Het zoeken naar een goed evenwicht tussen ondersteuning waar nodig en zelf hun eigen weg zoeken.We nodigen de deelnemers uit om af en toe af te wijken van bekende wegen. We prikkelen ze om nieuwe ervaringen op te doen. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig bij het maken van keuzes.

Maar iedereen is in staat grote of kleine keuzes te maken in zijn leven. Deze uitgangspunten geeft mensen met een verstandelijke beperking een plaats in de samenleving, als volwaardige mensen, als gelijkwaardige mensen. Zij vragen wel onze bijzondere aandacht en zorg. Het ontwikkelen van hun talenten en mogelijkheden en het leren omgaan met hun beperkingen vraagt een grotere investering van de medemensen om hen heen.

BegeleidingsstijlBuiten met Werkzin, Aquinohuis Bergeijk

De begeleidingsstijl zal op basis van gelijkwaardigheid zijn en gebaseerd zijn op het bieden van veel veiligheid. Hiermee bedoelen we dat we laagdrempelig willen zijn en dat onze deelnemers ten alle tijden terecht moeten kunnen bij ons als begeleiding. We zorgen dat ook wanneer het moeilijk wordt er nabijheid van ons is om mensen door een lastige situatie heen te helpen. Duidelijkheid is tevens een belangrijk element in de begeleiding omdat we daarmee ook veel structuur en veiligheid bieden. We passen de begeleidingsstijl aan, aan het niveau en de communicatiemogelijkheden van de deelnemer.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van onze deelnemers zal in het proces van activiteiteninvulling ook heel belangrijk zijn. De activiteiten zullen er op gericht zijn om een ontwikkeling in positieve zin voor iedere deelnemer mogelijk te maken. Door ieders kwaliteiten goed te benutten is het ook mogelijk dat de deelnemers aan het dagbestedingsproject zich verder ontwikkelen en daarmee ook groeien in hun eigen ontwikkeling.

Uitje met Werkzin, Aquinohuis Bergeijk

 

Om deze ontwikkeling helder, volg- en meetbaar te maken, houden we een duidelijke verslaggeving bij. Daarin leggen we de ontwikkelingen en de leerpunten vast. Bestaande informatie en rapportage vanuit scholen en de thuissituatie gebruiken we om vooraf een duidelijk beeld te hebben van de deelnemer om een goede start te kunnen maken. De deelnemers moeten stappen kunnen maken zodat hun eigenwaarde en zelfvertrouwen toe kunnen nemen. Doordat wij in het Aquinohuis participeren zullen onze deelnemers nieuwe ervaringen opdoen. We prikkelen onze deelnemers om nieuwe relaties aan te gaan met bezoekers van het Aquinohuis. En ook om deze relaties te onderhouden. Zo ontstaat er een dagbesteding waar warmte en geborgenheid heerst. Een plek waar je jezelf kan zijn.

Stage

Toekomstige schoolverlaters kunnen vanuit het speciale onderwijs vanaf hun 16e levensjaar stage lopen bij Werkzin. Tijdens deze begeleide stage kijken we wat de mogelijkheden en interesses van de stagiair zijn.

We evalueren de stage regelmatig met ouders en school en daar stellen we waar nodig bij. De stage vindt in opbouwvorm plaats. En we kijken met de stagiair, ouders en school hoe snel de stagiair opbouwt en school gaat verlaten.

WANNEER

Maandag t/m donderdag van 9.00 – 16.00 uur

CONTACT

Mocht je meer over ons willen weten en ook voor contactgegevens, dan kun je terecht op de webiste van Werkzin..